Velkommen til
Valgskolen

Norges Håndballforbunds «Valgskolen» fokuserer på å utvikle evnen til å ta beslutninger og forutse situasjoner i spillet.

Gjennom teoretisk rammeverk, intervjuer med toppspillere og praktiske eksempler tilbyr vi innsikt, trening og metoder for å skape neste generasjon håndballspillere med økt spillforståelse og beslutningstakingsevne.

Skolen er delt inn i følgende kapitler:

Innledning

Håndball er et målspill. Spillets idé handler om å lage flere mål enn det andre laget. Alle ferdigheter vi utvikler, alle valg vi gjør rundt hvordan vi ønsker å spille, all trening vi legger ned, må ha dette som utgangspunkt. At vi tror det øker sjansen for å lage mål, eller reduserer motstanderens sjanse til å gjøre det samme.

Når vi gjennom de kommende kapitlene ved hjelp av tekst, video og bilder vil dykke ned i temaet «valg i etablert angrep», er det viktig hele tiden å ha med seg det store bildet: Det handler til syvende og sist om sluttproduktet på banen, i spillet. Og det sluttproduktet måles i mål for og mot.

Det er vår oppfatning at vi i håndball har kommet ganske langt i forståelsen av hvordan vi skal trene for å utvikle spillerne våre fysisk, så vel som teknisk. Også på det kollektivt taktiske plan har vi godt utviklede konsepter og tydelige metodikker.

Vi tror det neste paradigmeskiftet i sporten vår vil skje på det kognitive, mentale og individuelt taktiske plan:

  • Hvordan kan vi i enda større grad utvikle spillernes evne til å forutse, gjenkjenne og ta beslutninger i spillets situasjoner?
  • I hvilken grad har vi en god nok forståelse av hvilke prosesser som her egentlig foregår?
  • Hvordan kan innsikt fra forskning og litteratur knyttes til praktisk arbeid på gulvet og gi grunnlag for utvikling av gode metoder for å skape neste generasjon håndballspillere?

Dette er spørsmål som vi i dette prosjektet forsøker å nærme oss noen svar på. I den praktiske tilnærmingen avgrenser vi oss til å gå i dybden på valg for bakspillere i etablert angrep, men rammeverket rundt valg og spillforståelse som vi presenterer vil være gjeldende for alle spillets faser og alle spilleposisjoner.

I det første kapitlet presenterer vi et teoretisk rammeverk. Dette skal ses på som et utgangspunkt for å skape en dypere forståelse av valg og hvilke prosesser som egentlig foregår når spilleren tar beslutninger i en gitt situasjon i spillet. Vi forsøker å gå i dybden på temaet og komme forbi den vanlige overfladiske «synsingen» som vi oppfatter at ofte kan prege samtaler om dette temaet. Vi baserer oss dels på forskning og litteratur på området, og dels på intervjuer med noen av verdens beste spillere på akkurat dette feltet.

I de videre kapitlene trekker vi linjene fra det teoretiske til det praktiske. Gjennom tekst, videoklipp og øvelser forsøker vi både å eksemplifisere de faktorene vi har presentert i kapittel 1, og å gi konkrete ideer til treningsmetoder som vi mener kan påvirke disse ferdighetene i positiv retning.

Enten du er spiller, trener, leder eller bare generelt håndballinteressert og nysgjerrig på ny kunnskap, håper vi du finner det som følger interessant.

Lykke til!